Sady olom-pirenen'ny tany no olom-pirenen'ny lanitra ny Kristiana ka amporisihin'ny Konsily an-tsakany sy an-davany ny adidin'izy ireo amin'ny ara-nofo, tarihin'ny hevitry ny Vaovao Mahafaly. Diso izay mihevitra fa mahazo manao tsirambina ny adidiny ara-nofo satria tsy manam-ponenana raikitra eto an-tany, fa mandeha manatona ny fiainan-ko avy ; tsy tsinjony fa ny finoana mihitsy no mametraka adidy. Katesizy momba ny Eglizy, ny fianakaviana sy ny pôlitika, iarahana amin'i P. Abdon Rafidison. 

Ao amin'ny Eglizy, manana toerana lehibe ny fianakaviana araka ny fomba fiteny efa mahazatra antsika hoe ny fianakaviana dia Eglizy kely ao an-tokantrano. Sarobidy eo imason' Andriamanitra ny fianakaviana satria teo amin'ny tantaram-pamonjena, fianakaviana tao Nazareta no nidiran'ilay Olona faharoa amin'ny Trinite Masina ka nanatanterahiny ny Mistery Fahatongavana ho Nofo. Katesizy momba ny Eglizy, ny fianakaviana sy ny pôlitika, iarahana amin'i P. Abdon Rafidison. 

Sehatra fitantanana ny raharaham-bahoaka ny pôlitika ka hananana tanjona hikatsahana ny soa iombonana hanasoavana ny olona rehetra. Mba hijoro ny fiainana ara-pôlitika tena mendrika ny maha-olona dia zava-dehibe mihitsy... ny fahafoizan-tena hanompo ny soa iombonana. Ny Eglizy dia fikambanan'ny vita Batemy, mankato ny Papa, izay nomen'Izy Kristy ny fanalahidin'ny lanitra. Katesizy momba ny Eglizy, ny fianakaviana sy ny pôlitika, iarahana amin'i P. Abdon Rafidison. 

Ny atao hoe soa iombonana dia fitambaran'ny fepetra ara-piaraha-monina izay ahafahan'ny fikambanana sy ny mpikambana tsirairay avy manatratra ny fahalavorariany tanteraka. Tsy azo sarahana amin'ny maha olona ny soa iombonana. Mifamatotra amin'ny zo fototry ny olombelona ny soa iombonana. Manana adidy ny isam-batan'olona amin'ny fikatsahana ny soa iombonana. Katesizy momba ny ankohonana, iarahana amin'i P. Eric Frank Randriamiandrinirinarivo. 

[Vaovao manokana] Talata 5 desambra 2023

Nankatoavin’ny Papa François ny fangatahan’i Mgr Vincent Rakotozafy, hitsahatra amin’ny fitantanana pastôraly ny Diôsezin’i Tolagnaro, noho ny fahatrarany ny fetra-taona, ary notendren’ny Ray masina handimby azy i Mompera Luc Olivier Razafitsimialona, Économe ao amin’ny Seminera Zokiny Masindahy Joany Batista, Vohitsoa, Fianarantsoa.

Tohiny...

Tsara ny Noely, raha...

Mitondra ny teny fiarahabana sy firarian-tsoa ho antsika, amin'izao fankalazana manetriketrika ny nahaterahan'ny Mpamonjy izao, i Mompera Bizimana Innocent, Lehiben'ny Fikambanana Salezianin'i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice.

Tohiny...

Zatti, rahalahinay

Ny horonan-tsary "Zatti, notre frère" (Argentina, 2020) dia manoritsoritra ireo vanim-potoana tena sarotra teo amin'ny fiainany. Tao Viedma no nitranga ny tantara tamin'ny taona 1941 : 60 taona i Zatti ary noterena handao ilay toeram-pitsaboana izay nikatrohany amam-polo taonany maro. Fitsapana mivaivay ho an'ny finoany sy ny herim-pony izany.

Tohiny...