Mba hitazomana ny fahasalaman'ny volo sy ny hodi-doha dia tokony hanasa loha in-dray isaky ny herinandro farafaharatsiny, ary tokony ho jerena tsara ny kalitaon'ny savony hampiasaina sy ireo ankora haosotra. Rehefa manasa loha dia ezahina tsara mba tsy hisy rano-tsavony na ankora hafa tavela, noho izany dia atao tsara kobana. Raha vao misy fisehoana zavatra mampiahiahy ny hodi-doha dia tokony hamonjy toeram-pitsaboina... 

Misy ny karazan'olona no tsy misy volo hatrany am-bohoka, mety noho ny olana eo amin'ny hodi-doha, ary mety ho tarazo. Ny aretina mety mahazo ny volo sy ny hodi-doha dia maro fa isan'ny be mpahafantatra ny fihitsanan'ny volo sy ny angadrano. Msy antony maro samihafa mety mahatonga ireny aretina ireny, ohatra ny fihitsanan'ny volo dia mety ho tsy fahampian'ny vy, mety ho vokatry ny aretina hafa diabeta na koho-davareny, metsy ho vokatry ny fikorontanan'ny tahan'ny tsiry mpanentana ihany koa na otrikaretina mahazo ny hodi-doha... 

Ny sira mineraly dia singa kely ilain'ny vatana isanandro, tsy vokarin'ny vatana fa entin'ny sakafo. Misy karazany roa ny sira mineraly ireo lehibe kokoa sy ireo madinika : ny calcium, phosphore, potassium, chlore, magnesium ; iode, fer, Zinc. Miteraka tsy fahasalamana ny tsy fahampian'ny sira mineraly noho izany dia ilaina hatrany ny manao fitilina raha vao misy tranga mampiahiahy amin'ny fahasalamana...

Ny "vitamine" dia ireo singa izay hoentin'ny sakafo voajanahary ka ilain'ny vatana mba hafahan'ny miasa tsara. Misy karazany folo (10) ny "vitamine" izay azo sokajiana roa (02) : hydrosoluble ahitana ny B1, B2, B6, B12, B, C ; ary ny liposoluble dia ahitana ny A, D, E, K. Ny antony mahatonga ny tsy fahampian'ny "vitamine" : voalohany mety ilay sakafo mihitsy no tsy misy otrikaina ; faharoa eo amin'ny fikarakarana ny sakafo no misy tsy voahaja ka manimba ny otrikaina ao anatiny ; fahatelo fahaverezan'ny otrikaina na koa tsy voarain'ny vatana hono ny aretina ; fahaefatra dia ny tsy fahafahan'ny vatana mandanjalanja ny fampiasana ny otrikaina noho ny olana ara-pahasalamana hafa.

[Miara-dalana] Alatsinainy 23 mey 2022

♦ Fanamby lehibe ho an'ny Diôsezin'i Moramanga ny fanatonana ny vahoaka amin'ny fanatanterahana ny Sinaody... ♦ Notsofin-drano tamin'ny sabotsy 21 mey 2022 ny "podium" ao Soavimbahoaka, ho fahatsiarovana an'i Fr. Raphaël-Louis Rafiringa... ♦ Marihana ny 22  hatramin'ny 29 mey 2022 ny fahafito taonan'ny Ansiklika "Laudato Si'", nosoratan'ny Papa François...

Tohiny...

Fitiavana sy famonjena

Hafaliana lehibe ny Noely satria ny fitiavan'Andriamanitra no tonga amintsika, hoy i P. Bizimana Innocent, Lehiben'ny Fikambanana Salezianin'i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice, tamin'ny firarian-tsoan'ny Noely 2021. Tonga ny famonjena izay midika tsy faharahavan'ny fiainana. Io fitiavana sy famonjena io no irariana hanjaka ao amin'ny fiainantsika, ka hifanampy mba hiainan'ny fiadanana sy ny fandriampahalemana.

Tohiny...

Am-pitiavana ny zavatra rehetra

Natolotr'i P. Angèl Artime Fernandez, Lehiben'ny Fikambanana salezianina maneran-tany, amin'ity horonan-tsary ity ny teny fanentanana ho an'ny taona 2022, nampitondrainy ny lohateny hoe : "Ataovy am-pitiavana ny zavatra rehetra, ialao ny an-tery". Hevi-dehibe, izay ifandraisan'i Masindahy François de Sales sy i Don Bosco no hazavainy amin'izany : ialao ny an-tery, Andriamanitra ao amin'ny fon'olombelona, ny fiainana ao amin'Andriamanitra, ny halemem-panahy sy toetra maha-te ho tia eo amin'ny fifandraisna, ny Fitiavana tsy misy fepetra sy tsy misy fetra, ny maha zava-dehibe ny fitantanana am-panahy, am-pitiavana ny zavatra rehetra.

Tohiny...