Ny varisy  dia fihitaran'ny haben'ny lalan-drà "veine" noho ny fahaverezan'ny fizozorany, ity lalan-drà ity dia ilay fantsona mitondra ny rà maloto miverina any amin'ny fo. 30 hatramin'ny 35% ny vehivavy no mety ho tratry ny varisy ary 15 hatramin'ny 30% ny lehilahy. Ny varisy dia  misy karazany roa : ny voalohany , ireo hita ety ivelany izay mitarika amin'ny faharatsian'ny endrika sy bika, ny faharoa dia ireo tsy tazana fa any anaty nofo. Ny faritra mety hisy azy amin'ny vatan'ny olombelona : fe, ranjo, tampon-tongotra, ny hoditra fonon'ny vy ho an'ny lehilahy. Ny antony : tarazo, fihoaran'ny lanja, vokatry ny fitsaganana na fipetrahana lava, na mandry lava, vahanterana, ary farany olona amin'ny fitondrana vohoka...

Ny tosi-drà dia mitarika fahafatesana raha dia ka miakatra avo loatra. Ho an'ireo izay manao fitsapana tosi-drà an-trano dia ireto tarehimarika ireto no mety hiseho (13-8), mba tsy handiso ny valin'ny fitsapana dia ilaina ny mak'aina tsara vao mampiasa ny fitaovana. Na mahita ireo tarehimarika ireo aza dia ilaina ny fanaraha-maso io tosi-drà io 3 hatramin'ny 4 andro vao afaka milaza fa manana tosi-drà avo ny olona iray. Misy ambaratonga telo ny tosi-drà avo : HTA maivana (14-15), ny HTA antonony (16-17), ary ny fahatelo dia ny HTA avo indrindra (+18). Maro ny antony mahatonga ny tosi-drà ho avo : sakafo, zava-madomelina, raritsaina, takaitra napetraky ny Covid-19. Fambara : marary andoha, fanina, mivalana, mena maso...

Ny fahasalamana dia fahatomombanana tsara ara-batana sy ara-panahy, ary tsy voateny amin'izany ny ara-tsaina. Ny aretina alzheimer dia ao anatin'ny fianakaviamben'ny "démence", ity farany dia  fahavoazana tsikelikely eo amin'ny fahaizana mitadidy, mandray zavatra, mianatra, mampiasa, mametraka vina, manao paik'ady. Ny aretina alzheimer dia aretina mahatonga fahaverezana tsikelikelin'ny fahaizana eo amin'ny olombelona iray ka mihoatra ny 6 volana fa tsy tampoka ireo tranga voalaza ery aloha. Samihafa ny aretin'ny saina sy ny fanahy ; ny saina dia fitambaran'ireo tsirikevitra mahatonga ny olona hanana fahaizana ; ny fanahy koa dia herin'ny fiainana mampiseho ireo tsiri-kevitra hipoiran'ny fanahiana sy ny finoana...

Ny volana septambra dia natokana ho fanamarihana ny fisian'ny aretina alzheimer fa ny faha-21 septambra no tena andro manera-tany fanamarihana io aretina io. Ny aretina Alzheimer dia aretina izay manimba tsikelikely atidoha sy ny sela tena ilaina. Tamin'ny taona 1906 : Dr Alois Alzheimer, manam-pahaizana momba ny aretin-tsaina, no voalohany namariparitra, tamin'ny alalan'ny fanaovana "autopsies", io aretina io. Fambaran'ny aretina alzheimer : fahaverezan'ny fitadidiana mety ho resaka, endrik'olona, fomba na asa andavanandro, eo koa ny fiovan'ny toetra amam-pitondrantena...

[Miara-dalana] Alatsinainy 3 ôktôbra 2022

♦ Efa nivoaka ho boky ny angon-kevitra natao nandritra ny fanomanana ny Sinaodin'ny Eveka, hatao amin'ny taona 2023, ho antsika eto Madagasikara... ♦ Notokanana omaly ny Seminera Zokiny misy ny Filôzôfia, iraisan'ny Arsidiôsezy Atsinanana, ka ao Analamalotra ao amin'ny Diôsezin'i Toamasina no misy azy... ♦ Nôvisy roa ambin'ny folo mirahalahy no niroso nanao ny voady voalohany ao amin'ny fikambanan-drelijiozy Karma...

Tohiny...

Fitiavana sy famonjena

Hafaliana lehibe ny Noely satria ny fitiavan'Andriamanitra no tonga amintsika, hoy i P. Bizimana Innocent, Lehiben'ny Fikambanana Salezianin'i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice, tamin'ny firarian-tsoan'ny Noely 2021. Tonga ny famonjena izay midika tsy faharahavan'ny fiainana. Io fitiavana sy famonjena io no irariana hanjaka ao amin'ny fiainantsika, ka hifanampy mba hiainan'ny fiadanana sy ny fandriampahalemana.

Tohiny...

Am-pitiavana ny zavatra rehetra

Natolotr'i P. Angèl Artime Fernandez, Lehiben'ny Fikambanana salezianina maneran-tany, amin'ity horonan-tsary ity ny teny fanentanana ho an'ny taona 2022, nampitondrainy ny lohateny hoe : "Ataovy am-pitiavana ny zavatra rehetra, ialao ny an-tery". Hevi-dehibe, izay ifandraisan'i Masindahy François de Sales sy i Don Bosco no hazavainy amin'izany : ialao ny an-tery, Andriamanitra ao amin'ny fon'olombelona, ny fiainana ao amin'Andriamanitra, ny halemem-panahy sy toetra maha-te ho tia eo amin'ny fifandraisna, ny Fitiavana tsy misy fepetra sy tsy misy fetra, ny maha zava-dehibe ny fitantanana am-panahy, am-pitiavana ny zavatra rehetra.

Tohiny...