Ny fanitsiana ny olona dia zava-dehibe mba hampirindra ny fiaraha-monina. Ny fanitsiana "correction" dia dingana iray tsy maintsy lalaovana vokatry ny fitsarana nataon'ny olona iray na  olona maro. Ny sehatra hahitàna sy hampiarana ny fanitsiana dia eo anivon'ny ankohonana, ny sekoly, ny fandraharahana, ary ny fiaraha-monina. Ny fanitsiana, raha ho an'ny mpianatra, dia fanazavana faharoa ireo lesona natao teo aloha. Ny fanitsiana dia tsy tokony hiteraka ratra ho an'izay hiantefany. Raha mizotra araka ny tokony ho izy ny fanitsiana eo anivon'ny ankohonana sy ny sekoly dia mora ny mandrindra ny fiaraha-monina. Ny fanitsiana olona iray dia tokony hifaningotra amin'ny zon'ilay olona voakasika.

Ny antony anaovan'ny olona dokotera tena dia  noho ny toeram-pitsaboana lavitry ny toeranam-ponenana, eo koa ny tsy fahampian'ny fahefaha-mividy, eo koa ny fiparitahan'ny  fanafody eny amin'ny toerana tsy natokana hivarotana ireny fanafody ireny. Ny olona manao dokotera tena dia ireo izay mamaritra ny fototr'aretiny samirery. Manosika ny olona hanao dokotera tena ihany koa ny toetran'ireo mpiasan'ny tobim-pahasalamana. Mahasarotra ny fitsaboana ara-medikaly ny fanaovana dokotera tena satria mety efa zary fahazarana raikitra ho an'ny vatan'ilay marary ny fanafody heverina hanasitra aretina, noho ny fihinanana fanafody be loatra tsy nahazoana toromariky ny mpitsabo... Fandaharana "Amperala Miary" vokarina eto amin'ny RDB.

Ny asa fivelomana dia asa miantoka ny fiainana mba ahafahana mivelona, misy vokatra mahavelona ho an'ny tenanao sy ny toeram-piasana. Ny asa dia mivoatra ary ilaina mivoatra manaraka izay koa ny fomba fisainana. Ny asa no tomombana dia noho ny fanomezan-danja ny lafiny ara-teknika sy ny arak'olona. Ny olona ao anatin'ny fitoniana ara-tsaina sy ara-batana, lavitry ny horohoro, dia mamokatra tsara....

Rehefa miditra amin'ny sehatry ny asa dia azo ambara ho matotra sy mahaleo tena ny olona iray. Betsaka ny tanora mitady asa, misedra olana anefa izy ireny noho ny filan'ny tsenan'asa mitaky traikefa izay mifanalavitra amin'ny fiofanana sy ny fianarana nataon'izy ireny. Araka izany ilaina ny toe-tsaina tsy mora kivy, ilaina ny fametrahana tanjona mazava mba ho solika hanosika ny tena hiasa tsara. Ny asa dia tsy tanjona fa lalana iray mitondra amin'ny famitana ny iraka sy tanjona ary ny filamatra...

[Miara-dalana] Alatsinainy 23 mey 2022

♦ Fanamby lehibe ho an'ny Diôsezin'i Moramanga ny fanatonana ny vahoaka amin'ny fanatanterahana ny Sinaody... ♦ Notsofin-drano tamin'ny sabotsy 21 mey 2022 ny "podium" ao Soavimbahoaka, ho fahatsiarovana an'i Fr. Raphaël-Louis Rafiringa... ♦ Marihana ny 22  hatramin'ny 29 mey 2022 ny fahafito taonan'ny Ansiklika "Laudato Si'", nosoratan'ny Papa François...

Tohiny...

Fitiavana sy famonjena

Hafaliana lehibe ny Noely satria ny fitiavan'Andriamanitra no tonga amintsika, hoy i P. Bizimana Innocent, Lehiben'ny Fikambanana Salezianin'i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice, tamin'ny firarian-tsoan'ny Noely 2021. Tonga ny famonjena izay midika tsy faharahavan'ny fiainana. Io fitiavana sy famonjena io no irariana hanjaka ao amin'ny fiainantsika, ka hifanampy mba hiainan'ny fiadanana sy ny fandriampahalemana.

Tohiny...

Am-pitiavana ny zavatra rehetra

Natolotr'i P. Angèl Artime Fernandez, Lehiben'ny Fikambanana salezianina maneran-tany, amin'ity horonan-tsary ity ny teny fanentanana ho an'ny taona 2022, nampitondrainy ny lohateny hoe : "Ataovy am-pitiavana ny zavatra rehetra, ialao ny an-tery". Hevi-dehibe, izay ifandraisan'i Masindahy François de Sales sy i Don Bosco no hazavainy amin'izany : ialao ny an-tery, Andriamanitra ao amin'ny fon'olombelona, ny fiainana ao amin'Andriamanitra, ny halemem-panahy sy toetra maha-te ho tia eo amin'ny fifandraisna, ny Fitiavana tsy misy fepetra sy tsy misy fetra, ny maha zava-dehibe ny fitantanana am-panahy, am-pitiavana ny zavatra rehetra.

Tohiny...