Misy filana maro eo amin'ny olombelona, ary tena ilaintsika amin'ny fahavelomantsika mihitsy aza. Ny tsy fahaizana mifehy ireny filana isan-karazany ireny dia mitarika tsy fanajana ny fahamendrehantsika sy ny fahamendrehan'ny hafa

Ny malagasy dia mametraka ny fihavanana sy ny firaisan-kina ho soatoavina, maika lavitra noho izany àry ho an'ny kristiana satria "mitia hatramin'ny fahavalo" araka ny nangatahan'i Jesoa Kristy. Ny ray aman-dreny dia mampita io soatoavina io amin'ny zanany satria " mahita ny ataon'ireo lehibe ireo ao an-trano ny zanaka", ary mihitatra any amin'ny fiaraha-monina sy ny manodidina izany. Manampy ny mpivady hiaina ny fifankatiavana marina ny "Mariazy mirindra" ka manolotra faran'ny herinandro fototra amin'ny volana Jona.

Tompon'andraikitra isika rehetra amin'ny fandaminana sy fahazoana fifidianana tsara rindra. Amin'ny alalan'ny fametrahana soatoavina mira fahamarinana no hitondra fahitsiana bebe kokoa ho an'ny fifidianana sy ny demokrasia. Ny fahitsian'ny fifidianana no hanampy anatin'ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana ary hitondra antsika rehetra ho amin'ny tena fampandrosoana maharitra.

Ilaina ny fiarahan-dia eo amin'ny samy tanora, ny tanora sy ny mpanabe, fa ilàna fananana tanjona mazava. Ialana ny fiarahana manimba, ialana ny sakana toy ny fahasamihafana satria tokony ho tombony izany mba hampiombona. Asaina ny tanora mba hikatsaka mandrakariva ny hafaliana, ny hasambarana, ny fiadanana ary ny firindràna. Entanina ho tia vavaka sy hiombona amin'Andriamanitra ny tanora mba hanorina ho avy tsara.

[Miara-dalana] Alatsinainy 23 mey 2022

♦ Fanamby lehibe ho an'ny Diôsezin'i Moramanga ny fanatonana ny vahoaka amin'ny fanatanterahana ny Sinaody... ♦ Notsofin-drano tamin'ny sabotsy 21 mey 2022 ny "podium" ao Soavimbahoaka, ho fahatsiarovana an'i Fr. Raphaël-Louis Rafiringa... ♦ Marihana ny 22  hatramin'ny 29 mey 2022 ny fahafito taonan'ny Ansiklika "Laudato Si'", nosoratan'ny Papa François...

Tohiny...

Fitiavana sy famonjena

Hafaliana lehibe ny Noely satria ny fitiavan'Andriamanitra no tonga amintsika, hoy i P. Bizimana Innocent, Lehiben'ny Fikambanana Salezianin'i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice, tamin'ny firarian-tsoan'ny Noely 2021. Tonga ny famonjena izay midika tsy faharahavan'ny fiainana. Io fitiavana sy famonjena io no irariana hanjaka ao amin'ny fiainantsika, ka hifanampy mba hiainan'ny fiadanana sy ny fandriampahalemana.

Tohiny...

Am-pitiavana ny zavatra rehetra

Natolotr'i P. Angèl Artime Fernandez, Lehiben'ny Fikambanana salezianina maneran-tany, amin'ity horonan-tsary ity ny teny fanentanana ho an'ny taona 2022, nampitondrainy ny lohateny hoe : "Ataovy am-pitiavana ny zavatra rehetra, ialao ny an-tery". Hevi-dehibe, izay ifandraisan'i Masindahy François de Sales sy i Don Bosco no hazavainy amin'izany : ialao ny an-tery, Andriamanitra ao amin'ny fon'olombelona, ny fiainana ao amin'Andriamanitra, ny halemem-panahy sy toetra maha-te ho tia eo amin'ny fifandraisna, ny Fitiavana tsy misy fepetra sy tsy misy fetra, ny maha zava-dehibe ny fitantanana am-panahy, am-pitiavana ny zavatra rehetra.

Tohiny...