Manentana ny kristianina rehetra maneran-tany ny Papa François amin'ity volana mey ity hanandratra vavaka miaraka amin'i Masina Maria, mba hitsahatra ny valanaretina Covid-19. Izao fitsapana izao no hanehoantsika ny finoantsika tsy azo hozongozonina sy hanamafisantsika ny fanantenantsika ary hanaovantsika asa fanehoam-pitiavana na ara-batana na ara-panahy ho fanampiana ny hafa.

Matahotra ny fahafahafatesana ny olombelona. Ramose Lucien Botovasoa, olon-tsambatra, lahika fransiskanina anefa nanaiky izany an-kafaliana. Hoy izy: " Raha ny aiko no hanavotra olona maro, aza misalasala ny hamono ahy ianareo!". Raha iainantsika tanteraka ny hafaliana lavorary izay nirin'i Md François avy any Assise, izay fanomezam-pahasoavana avy amin'ny Fanahy Masina, dia  afaka miady amin'ny ratsy, amin'ny fakam-panahy, amin'ny tahotra, miady amin'ny aretina isika. Fanazavana entin'ireo frera fransisikanina.

Ny Sorona teo amin'ny Hazofijaliana ihany no antoky ny Famonjena antsika. Andriamanitra no nifidy an'i Maria sy nameno azy ny fahasoavana mba hitondra ny famonjena an'izao tontolo izao. Ny ezaka rehetra ataontsika dia fankatoavana io famonjena io. Fandaharana momba ny teolojia marialy miaraka amin'i P. Solofoarimanana Hervé


Tsy nandao an'i Maria i Josefa noho izy nino ny filazan'ny anjelin'ny Tompo. Nanaiky ny iraka nankinin'Andriamanitra taminy izy: Niambina ny fahavirijinian'i Maria ary niantoka ny fahamarinan'ny maha-olombelona an'i Jesoa. Niaro sy nanabe ny Zanak'Andriamanitra i Josefa. Afaka nanatanterka ny iraka izy satria nahatoky an'ilay Andriamanitra Mahefa ny zavatra rehetra. Tohin'ny fandaharana momba an'i Md Josefa, iarahana amin'i P. Rakotondramanana Soloniaina J.Emilien, Recteur du Petit Séminaire, Ambohipo, Antananarivo.

Eveka vaovao ho an'ny diosezin'i Tsiroanomandidy

Notendren'ny Papa François ho Evekan'ny Diosezin'i Tsiroanomandidy i Mompera Gabriel Randrianantenaina, pretran'ny Diosezin'i Moramanga ary Secrétaire Coordinateur-n'ny Fivondronamben'ny Eveka eto Madagasikara hatramin’izao.

Tohiny...

Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly

Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.

Tohiny...

Entanin'ny fanantenana isika

Nivoaka tamin'ny 29 desambra 2020 ny fanazavana ofisaly ny teny fanentanan'i P. Ángel Fernández Artime, Recteur Majeur, ho an'ny taona 2021, mitondra ny lohateny ho : "Entanin'ny fananteanana isika : indro havaoziko ny zavatra rehetra" (Ap 21,5). Efa  nadika amin'ny fiteny dimy samihafa izy io: italianina, anglisy, espanola, portogey ary frantsay.

Tohiny...