Modely ho antsika rehetra i Masindahy Josefa amin'ny fahamarinany sy ny fahanginany. Lehilahy marina izy noho izy tsy nivadika tamin'i Maria. Tsy hay tohaina ny fitiavany an'i Maria. Tsy te hanala baraka ny vadiny izy ary noraisiny tsy am-pisalasalana ny iraka nankininan'Andriamanitra taminy. Mampianatra antsika hiaina ny fahanginana izy mba hahafahantsika mandinika ny hevitry ny fiainantsika amin'izao tontolo feno tabataba izao. Fandaharana momba an'i Md Josefa, iarahana amin'i P Rakotondramanana Soloniaina Jean Emilien, Recteur du Petit Seminaire, Ambohipo, Antananarivo.

Mandray ny fahasoavan’Andriamanitra izay vita Batemy, ka tonga zanak’Andriamanitra sy voahary vaovao. Ny fanalàna amin’ny ota sy ny fahateraham-baovao ao amin’ny Fanahy masina noho izany no vokatra roa lehibe azo avy amin’ny Batemy. Fandalinam-pinoana momba ny Batemy iarahana amin’i P Randriamanamahenina Robert Marie, Mpampianatra momba ny litorjia ao amin'ny  Grand Séminaire de Théologie, Faliarivo, Antananarivo

Victoire Rasoamanarivo no maneho indrindra ny anjara toeran'ny laika ao amin'ny Fiangonana katolika eto Madagasikara. Nentiny nanompoana ny mpiara-monina ny aim-panahy azony tamin'ny finoana sy ny vavaka. Nandritra ny fotoana tsy naha-teo ny misionera, dia izy no nanampy ny kristianina katolika hiaina ny finoana sy hiray hina hatrany, ka niara niasa tamin'i Frera Rafiringa izy tamin'izany.

"Ny faniriako dia ny ho pretra tia vavaka, manolo-tena sy manamasina ny vahoakan’Andriamanitra", hoy i Fr.  Rasolomanana Mamory, iray tamin’ireo diakra 18 nohamasinina ho pretra ny 31 oktobra 2020, teto amin’ny Arsidiosein’Antananarivo. Fito tamin’izy ireo no nanaiky hifampizara ny fanambiny aorian’ny fanamasinana pretra dia

Ny rariny ho fampivoarana ny marefo

Arahanao amin'ny rakitsary eto ny firarian-tsoa avy amin'i Mgr Désiré Tsarahazana. "Raha tiantsika ny ho sambatra, dia tsy maintsy mampanjaka ny marina isika", hoy i Mgr Désiré Tsarahazana tamin’ny firarian-tsoa nataony ho an'ny Malagasy amin’izao Noely izao. Tia antsika rehetra tsy an-kanavaka Andriamanitra, noho izany dia tokony hifanaja sy hanampy ary hiaro ireo marefo indrindra.

Tohiny...

Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly

Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.

Tohiny...

Entanin'ny fanantenana isika

Nivoaka tamin'ny 29 desambra 2020 ny fanazavana ofisaly ny teny fanentanan'i P. Ángel Fernández Artime, Recteur Majeur, ho an'ny taona 2021, mitondra ny lohateny ho : "Entanin'ny fananteanana isika : indro havaoziko ny zavatra rehetra" (Ap 21,5). Efa  nadika amin'ny fiteny dimy samihafa izy io: italianina, anglisy, espanola, portogey ary frantsay.

Tohiny...