Noraisina tamin’ny fomba ofisialy ny 06 aosgositra 2021 i Sr Rafaraonisoa Blandine, malagasy voalohany voatendry ho lehiben’ny Fikambanana Masera Filles de Marie auxiliatrice eto Madagasikara- Province "Marie Source de vie". Haharitra enin-taona ny fotoam-piasany.

"Marefo sy tsy mendrika ny hanao io andraikitra nankinina amiko io, toa an’i Maria Dominique, aho", hoy izy, "nefa mahatoky ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny fanohananareo rahavavy, ka isaorako an’Andriamanitra sy ny Fikambanana nametraka ny fitokisana tamiko".
Hafaliana ho an’ny Province « Marie source de Vie » eto Madagasikara ny fandraisana an’i Sr Rafaraonisoa, malagasy voalohany hitantana ny Fikambanana, tao anatin’ny 36 taona nahatongavan’izy ireo teto Madagasikara. Natomboka tamin’ny fankalazana ny Eokaristia masina ny lanonana, notarihin’i P. Bizimana Innocent, Lehiben’ny Fikambanana salezian’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice, notronin’ny lefiny, P Graziano di Lazzari. Nandritra ny Sorona masina no namakian’i Sr Bernadette Chongo, Lehibe teo aloha izay hodimbiasany, ny taratasy fanendrena avy amin’ny Mère Yvonne Reungoat, Lehiben’ny Fikambanana maneran-tany. Natolotra azy avy eo ny Baiboly sy ny lalam-panorenan’ny fikambanana, izay nampahatsiahivin'i Sr bernadette fa fitaovana miantoka ny lalan’ny fahamasinana ireo, araka fampianaran’i Don Bosco sy Marie Dominique Mazzarello. Nomena azy ihany koa ny boky mirakitra ny anaran’ireo masera mpikambana sy ny mombamomba azy ireo, hanehoana fa eo ambany fiadidiany izy ireo.
Taorian’ny Sorona masina, noraisin’ireo masera rahavaviny teo anoloan’ny birao amin’ny maha-lehiben’ny Fikambanana azy i Sr Rafaraonisoa Blandine, notronin'i Sr Bernadette ary natolotry ny Lehiben'ny ankohonam-piainana Port-Bergé azy ny fanalahidin’ity birao ity ho famantarana fa hosokafany ho an’ny masera rahavaviny amin’ny fotoana rehetra ity efitrano ity. Natolotra azy ihany koa ny tantely sy ny tsihy ; ny tantely, famantarana fa na mafy aza ny atrehina dia ho mamy hatrany ny fiainana ka afaka hijoro hiatrika izany ; ny tsihy kosa famantarana ny toerana iarahana, hihaonana, hifampihainona, fanehoana fahavonona handray izay zava-mitranga eo amin’ny fiainana
Tao amin’ny lasapela no nanolorana azy ny satro-boninahitra miendrika fehim-bonin-kazo sy ny boky mirakitra ny voadin’ireo rahavaviny ao amin’ny Fikambanana, ho fiarahabana azy tonga soa.
Tamin’ny lahateny voalohany nataony no nisaorany ny fikambanana tamin’ny teny fandraisana sy ireo mari-pamantarana samihafa. Nanome toky izy fa hampiaina ny fikambanana toy ny nataon’i Mère Mazzarello, amin’ny fiaraha-miasa amin’ireo rahavaviny.
Nofaranana tamin’ny fanatontosana horonan-tsary ny hira fanevan'ny fikambanana iraisam-pirenena hanamarihana ny faha-150 taonan’ny fikambanana ny andro.
Andro lehibe tsy hay hadinoana: fandraisana ny provinsialy malagasy voalohany, vokatry ny iraka sy ny fanomezam-pahasoavan'ny salezianina.

[Miara-dalana] Zoma 1 jolay 2022

♦ Notontosaina ny 29 sy 30 jona 2022 ny fihaonana voalohany ho an'ireo Ekipa nasiônaly, namondronana ireo valim-panontaniana rehetra manodidina ny Sinaodin'ny Eveka... ♦ Hotontosaina ny 9 sy 10 jolay 2022 ny fivoriana faharoa ho an'ny Filankevitra Fitondrana ny Vahoakan'Andriamanitra, eto amin'ny Diôsezin'Antananarivo, eny amin'ny FTMTK Ambohipo... ♦ "Aza manao hoe zaza aho, fa handeha any amin'izay hanirahako anao ianao" (Jer. 1, 7a). Io no teny manentana amin'ny fanatanterahana ny Andron'ny Ankizy eny amin'ny FTMTK sy ny Seminera zandriny Ambohipo, nanomboka androany...

Tohiny...

Fitiavana sy famonjena

Hafaliana lehibe ny Noely satria ny fitiavan'Andriamanitra no tonga amintsika, hoy i P. Bizimana Innocent, Lehiben'ny Fikambanana Salezianin'i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice, tamin'ny firarian-tsoan'ny Noely 2021. Tonga ny famonjena izay midika tsy faharahavan'ny fiainana. Io fitiavana sy famonjena io no irariana hanjaka ao amin'ny fiainantsika, ka hifanampy mba hiainan'ny fiadanana sy ny fandriampahalemana.

Tohiny...

Am-pitiavana ny zavatra rehetra

Natolotr'i P. Angèl Artime Fernandez, Lehiben'ny Fikambanana salezianina maneran-tany, amin'ity horonan-tsary ity ny teny fanentanana ho an'ny taona 2022, nampitondrainy ny lohateny hoe : "Ataovy am-pitiavana ny zavatra rehetra, ialao ny an-tery". Hevi-dehibe, izay ifandraisan'i Masindahy François de Sales sy i Don Bosco no hazavainy amin'izany : ialao ny an-tery, Andriamanitra ao amin'ny fon'olombelona, ny fiainana ao amin'Andriamanitra, ny halemem-panahy sy toetra maha-te ho tia eo amin'ny fifandraisna, ny Fitiavana tsy misy fepetra sy tsy misy fetra, ny maha zava-dehibe ny fitantanana am-panahy, am-pitiavana ny zavatra rehetra.

Tohiny...