Notontosaina ny alarobia 8 septembra 2021 ny voady voalohany nataon'ireo Novisy Salezianina miisa 22 mirahalahy. Notanterahina tao Ivato, "Notre Dame de Clairvaux" izany fankalazana izany. Nanomboka tamin'ny 8 ora sy sasany maraina ny Sorona Masina izay notarihin'ny Mompera Bizimana Innocent,  lehiben'ny Fikambanana Salezianina eto Madagasikara sy ny nosy Maorisy. Teny manentana azy 22 mirahalahy ny hoe : "Ho voninahitra ho an'ny Raiko raha mamoa be ianareo sy tonga mpianatro" (Joany 15, 8).

Isan-taona, ny Salezianina rehetra an-dalam-piofanana dia manavao voady, andro mialohan'ny voady voalohany izay ataon'ireo Novisy no fanatanterahana izany. Marihina fa efa lovam-panahy ho an'ny Salezianina eto Madagasikara ireo fotoana voatondro ireo. Anisan'ny nanamarika ny harivan'ny 7 septambra àry ny fanavaozana voady izay nataon'ireo Frera miisa 15, ka ny enina tamin'izy ireo no nanavao mandritra ny roa taona raha toa ka iray taona ny sisa. Fa teo ihany koa no nadraisana an'ireo Novisy vaovao miisa 18 izay hisolo toerana azy 22 mirahalahy, nanamarika an'izany ny fandraisan'izy ireo ny Baiboly Masina, izay angady ho entiny miasa mandritra ny Novisia. Ary nofaranana tamin'ny fitsofan-drano an'ireto Novisy vao hanao voady ny fotoana, tso-drano izay nataon'ireo ray aman-dreny niteraka azy ireo.

Ny marainan'ny 8 septambra, tamin'ny 8 ora sy sasany no nanomboka ny Eokaristia Masina izay notarihin'ny Prôvinsialy. Nisongadina nandritra ny toriteny ny famoaboasany ny teny fanevan'ireto mpanao voady. Nambarany fa ny maha kristianina dia mitaky adidy sy andraikitra, tsy eo anivon'ny Fiangonana ihany fa misandrahaka eo anivon'izao tontolo izao. Ary amin'ny maha mpianatr'i Kristy antsika dia adidintsika vita batemy ny mitory ny Vaovao Mahafaly mba hamoa be ny voa nafafy ka ho tonga mpianatra mahatoky tokoa isika. Nitodika tamin'ireto hanao voady ny lehibem-pikambanana, fa tsy tanjona ny voady fa fiainana sy firosoanana lalindalina kokoa amin'ny fanarahan-dia an'i Kristy. 

Namaranana ny Sorona Masina ny fifandimbiasam-pitenenana nataon'ireo solontenan'ny vao avy nanao voady, ny solontenan'ny ray aman-dreny niteraka ary ny Lehibem-pikambanana, fa raha atao bango tokana dia faly ny rehetra ; ny fiarahabana, ny firarian-tsoa ary ny fisaorana no nipololoatra avy tao am-pon'ny rehetra. 

Raha asian-teny kely ny  mikasika an'ireto vao avy nahavita voady dia tsy maintsy mihazo an'i Fianarantsoa izy ireo, hanohy ny dingam-piofanana manaraka izay toeram-piofanana anaovana ny filozofia ka maharitra telo taona izany. Mbola lavitra ny lalana tsy maintsy haleha ka ny mitondra am-bavaka azy ireo no atao.

 

[Miara-dalana] Zoma 1 jolay 2022

♦ Notontosaina ny 29 sy 30 jona 2022 ny fihaonana voalohany ho an'ireo Ekipa nasiônaly, namondronana ireo valim-panontaniana rehetra manodidina ny Sinaodin'ny Eveka... ♦ Hotontosaina ny 9 sy 10 jolay 2022 ny fivoriana faharoa ho an'ny Filankevitra Fitondrana ny Vahoakan'Andriamanitra, eto amin'ny Diôsezin'Antananarivo, eny amin'ny FTMTK Ambohipo... ♦ "Aza manao hoe zaza aho, fa handeha any amin'izay hanirahako anao ianao" (Jer. 1, 7a). Io no teny manentana amin'ny fanatanterahana ny Andron'ny Ankizy eny amin'ny FTMTK sy ny Seminera zandriny Ambohipo, nanomboka androany...

Tohiny...

Fitiavana sy famonjena

Hafaliana lehibe ny Noely satria ny fitiavan'Andriamanitra no tonga amintsika, hoy i P. Bizimana Innocent, Lehiben'ny Fikambanana Salezianin'i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice, tamin'ny firarian-tsoan'ny Noely 2021. Tonga ny famonjena izay midika tsy faharahavan'ny fiainana. Io fitiavana sy famonjena io no irariana hanjaka ao amin'ny fiainantsika, ka hifanampy mba hiainan'ny fiadanana sy ny fandriampahalemana.

Tohiny...

Am-pitiavana ny zavatra rehetra

Natolotr'i P. Angèl Artime Fernandez, Lehiben'ny Fikambanana salezianina maneran-tany, amin'ity horonan-tsary ity ny teny fanentanana ho an'ny taona 2022, nampitondrainy ny lohateny hoe : "Ataovy am-pitiavana ny zavatra rehetra, ialao ny an-tery". Hevi-dehibe, izay ifandraisan'i Masindahy François de Sales sy i Don Bosco no hazavainy amin'izany : ialao ny an-tery, Andriamanitra ao amin'ny fon'olombelona, ny fiainana ao amin'Andriamanitra, ny halemem-panahy sy toetra maha-te ho tia eo amin'ny fifandraisna, ny Fitiavana tsy misy fepetra sy tsy misy fetra, ny maha zava-dehibe ny fitantanana am-panahy, am-pitiavana ny zavatra rehetra.

Tohiny...