Raha latsaka amin’ny fantsakana lalina ny ampondra...

Zoma 30 ôktôbra 2020 — Herinandro faha-30 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 14, 1-6 — Alao tampina ny masoko, ry Tompo, hibanjina ny zava-mahagaga amin’ny lalànao.

Tohiny...

Ny 16 ka hatramin’ny 04 avril 2020 no ho tanterahina any Turin-Valdocco ny “Chapitre générale faha-28” (CG28) ho an’ny Fikambanana salezianina. Hafatra roa lehibe no ampitain’izao fivoriam-be izao : ny fiverenana any Valdocco, trano foiben’ny salezianina, taorian’ny 62 taona lasa, ka  ny CG18 no natao farany tany, ary ny fivoriam-be handinihina ny hoe “salezianina toy inona no ilain’ny tanora ankehitriny?”

Ny fanentanana ho an’ny fikambanana dia ny hifantohana amin’ny endriky ny salezianina mba hamerenana ny halalina sy ny harem-panahin’ny fanomezam-pahasoavana manokana, sy ny « ny fahavononana hihaino araka izay tratra ny filan’izao vaninandrontsika izao », ao anatin’ny tranga rehetra iainan’ny salezianina

Voaantso avokoa ny saleziana, na tsy mivantana aza, hitondra ny anjara birikiny hanampiana ireo mpandray anjara amin’ity fivoriam-be ity hanazavana ny andraikitra. Miisa 242 ny mpandray anjara ka anisan’izany i P. Charles Armand Randimbisoa, lehiben’ny Fikambanana salezianian aty Madagasikara  sy P. Innocent Bizimana, misolo tena ny salezianina avy aty Madagasikara.

Tari-dalana telo no holalinina araka ny taratasy fiantsoana nalefan’ny Lehiben’ny Fikambanana salezianina maneran-tany. Manentana izy mba hamaly ny faniriana, “ny faniriana fatratra amin’ny maha-olombelona”, ny fanamafisana lalina kokoa ny aim-panahy, ary ny fifandrindrana eo amin’ny asa sahanina ho matotra kokoa.

Fanamby amin’izany ny fandalinana ny iraka ataon’ny salezianina eo amin’ny tanora ankehitriny. Ankoatr’izany, ity fivoriam-be ity dia tokony hanoritra ny toetra maha-izy ny salezianina izay miofana mba hanompo an’i Kristy sy ny tanora ankehitriny. Ary farany, misy ihany koa ny fifampizarana iarahana amin’ny laika momba ny iraka sy ny fiofanana ho an’ny ho avy. Sarotra ny olana dinihina amin’ity fivoriam-be ity nefa tena manan-danja tokoa.