Ny fifandraisana eo amin'ny fianakaviana no rohy maha mpihavana. Manana ny lanjany ny fihavanana ary notandroina fatratra teo amin'ny Malagasy. Ny fihavanana dia nahafahana nandrindra fiaraha-monina sy disadisa, ambony lavitra noho ny vola sy ny voninahitra. Katesizy momba ny fianakaviana iarahana amin'i P. Randriamanamahenina Robert Maria... 

Ny finoana dia ny fitokisana an’Andriamanitra tanteraka. Mampijoro ny fiandrianam-pianakaviana ny finoana an’Andriamanitra. Ny antsoina hoe : tokatrano kristianina dia ny ray sy ny reny ary ny zanaka resy lahatra amin’ny herin’ny sakramenta izay raisiny ka mitandro izany ho ampinga enti-miady amin’ny ratsy sy mijoro ho vavolombelon’ny finoany eo amin’ny fiainany andavanandro. Katesizy momba ny fianakaviana iarahana amin’i P. Randriamanamahenina Robert Maria

Raha fototry ny tokatrano ny finoana an’Andriamanitra dia mila miankina amin’Andriamanitra ny olona mamorona izany tokatrano izany. Mijoro araka ny sitrapon’Andriamanitra ny tokatrano iray rehefa miaina ny finoana Azy ny ray sy ny reny ary ny zanaka. Katesizy momba ny fianakaviana iarahana amin’i P. Randriamanamahenina Robert Maria

Ilaina ny manokana fotoana indraindray mba hanaovana loabary an-dasy ka manao tombana ny fiainam-pianakaviana. Ilaina koa anefa indraindray ny mangina ao an-trano ao mba hahafahana miresaka amin’Andriamanitra bebe kokoa.  Katesizy momba ny fianakaviana iarahana amin’i P. Randriamanamahenina Robert Maria

[Miara-dalana] Zoma 26 novambra 2021

♦ Hikatsahana sori-dalana pastôraly iombonana, sahaza ny vanim-potoana ankehitriny nefa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny Sinaodin'ny Eveka 2021-2023... ♦ 18 taona nitoriana ny Vaovao Mahafaly sy nanabeazana ny Radio Fanasina Morondava... ♦ Tanterahana any Verona Italia ny 25 hatramin'ny 28 novambra 2021 ny hetsika momba ny foto-pampianaran'ny Eglizy momba ny fiaraha-monina...

Tohiny...

Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly

Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.

Tohiny...

Tondrozotran'ny Firohotan'ny Tanora Salezianina

Ny sabotsy 31 jolay 2021 tamin'ny 2 ora sy sasany folak'andro lasa teo, oran'ny Roma, no notanterahana ny fivoriambe nataon'ny tompon'andraikitry ny MSJ (Mouvement Salésien des Jeunes) na Firohotan'ny Tanora Salezianina maneran-tany, izay niarahan'izy ireo tamin'i solontenan'ny pastoralin'ny tanora sy ny mpandrindra an'ity MSJ ity. Araka ny atontan'isa dia nahitana mpandray anjara miisa 130 tamin'ity fivorianam-be ity.

Tohiny...