Handeha araka ny nanoratana Azy

Alarobia 08 aprily 2020 — Alarobia Masina — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 26, 14-25 — Arahaba, ry Mpanjakanay, Ianao irery no niantra anay tamin'ny hadisoanay.

Tohiny...

Niandry ny valin-tenin-drazazavavy ny mpianakavy : mbola tsy vonona izy noho ny fianarany. Nataon-draibeny sy renibeny sesi-dohalika ity zafikeliny, noho ny fahantrana ve ? Noho ny fitsimbinana ny hoaviny ?

Tonga tao amin'i dadan'i Zara sy maman'i Zara i Ratiana sy Rasivy, mba hangata-bady an'i Kalamina : zazavavy taizan-draibe sy renibe, mbola somondrara hitehina ny hatanorany, vao hanitsaka ny roa ambinifolo ranonorany : voatavao tsy mifandraka.

Mifampitafa matetika i Faly sy ny rainy, tsy momba ny orinasan'izy ireo ihany fa momba ny fiainana manontolo mihitsy, ary anisan'izany ny vaovao iray tsy nampoizina, nifona tamin'i rain'i Faly tamin'ny alalan'ny telephone ramatoa Jeanne renin'i Faly, izay misintaka any ampitan-dranomasina. Niangavy an-drainy nefa i Faly ny mba handraisana indray ny reniny hody ao an-trano, satria efa mba mieritreritra izay hitantana azy amin'ny mariaziny rahatrizay.

Nanampy an'i Tsiky hanadino ny fitiavany an'i Faly ny fisian'i Toky eo amin'ny fiainany na dia tsy mampandrimandry ny sainy loatra aza ny fomba fitadiavany vola hivelomana, sy ny fiarahany amin'i Njaka mpiara-miasa aminy. Nekeny tsy sazoka sy tsy niasany saina fotsiny izany.