Izy no ilay mpianatra nanoratra izany...

Sabotsy 30 mey 2020 — Herinandro fahafito amin'ny Paka — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 21, 20-25 — Hirahiko ho eo aminareo ny Fanahin'ny Fahamarinana, hoy ny Tompo ; Izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra.

Tohiny...

Tsy najanon'ny kisendrasendra indray i Dera raha tsy tany am-piandrasam-paty rehefa avy nodonin'ny fiara teny an-dàlam-be, ary saika nidiran-doza tamin'ny toaka gasy tao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka nandehanany hihazo an'Antananarivo. Na izy aza mba nanontany tena hoe : tsara vintana ve izy sa ratsy vintana ? Raha tsara vintana , nahoana no sendra ny loza foana ? Raha ratsy vintana, nahoana no afaka foana ?

Vita ihany ny fanandramana hamaky magazay mpivarotra volamena an'ny tera-tany karana, na dia efa nihatra taman'aina mihitsy aza. Saingy mbola tsy nanana eritreritra izay hitodi-doha any an-tokantrano i Dera. Nifanena tamin'i Vola teny an-dàlana izy saingy tsy nahatadidy azy i Vola. Tany amin'ny trano famakiam-boky indray ny sedra manaraka.

Nifampisava talenta ireto tontakely tafaraka ka samy naneho niaraka izay manavanana azy. Rehefa tonga teo amin'ny anjaran'i Dera, dia nanjary zava-bitika taminy indray ny tsindrona sy ny sisika antony nandosirany ny tokantranony ka nahitany izao tsy fahita rehetra izao. Satriny na dia ho tonga tampoka izao ankehitriny izao aza ny fara andro mba tsy hiasany saina hamorona zavatra tsy fanao, izay efa andrasan'izy roa lahy namany.

Rehefa avy niatrika ny fanadihadiana tao amin'ny polisy ka mba afaka tamin'izany i Dera dia tsy maintsy hividy pataloha satria tsy maintsy hoaverina ny akanjon-dRasamy nindramina. Azo soa aman-tsara ny pataloha novidiana saingy tojo mpangarom-paosy sy tontakely indray izy ka tsy afa-niala, fa dia nanaraka ny onjany teny, ny nifarany ? Nahita ny tsy fahita indray.