Homarihana ny 25 jolay 2021 ny andro maneran-tany voalohany ho an'ny raibe sy renibe ary ny zokiolona, araka ny fanentanana nataon'ny Papa François. MIombom-po amam-panahy amin'ireo zokiolona ny Eglizy maneran-tany  ka manandratra izao vavaka izao :

Vavaka ho an'ny andro maneran-tany voalohany ho an'ny raibe sy renibe ary ny zokiolona

Misaotra Anao izahay, ry Tompo,
Nohon’ny fisianao mankahery ahy
Rehefa iny izaho manirery,
Ianao kosa no fanantenako sy tokiko;
Hatramin’ny fahatanorako dia vatolampiko sy heriko Ianao!

Misaotra nohon’ny fianakaviana nomenao ahy
Misaotra Anao amin’ny tso-drano sy fahasoavana ka ,nahalava andro iainana ahy.
Misaotra Anao amin’ireo hafaliana, sy fotoan-tsarotra,
Misaotra Anao amin’ireo vina sy nofy izay tanteraka, ary ireo izay mbola kinasa,
Misaotra noho izao fotoam-pahasoavana sesehena mbola hiantsoanao ahy izao

Tompo ô , hampitomboy ny finoako,
Hataovy ho tonga mpitondra fiadanana aho;
Hampianaro aho handray ireo izay mijaly kokoa noho izaho
Hampianaro aho tsy hitsahatra hanana vina
Sy hitory ny hatsaranao ry Ray amin’ny taranaka mifandimby.

Arovy sy tantano ny Pape François ary ny Eglizy,
Mba hanenika izao tontolo izao ny hazavana izay entin’ny Evanjely.
Ry Tompo ô, arotsahy ny Fanahinao Masina mba hanova ny endrik’ izao tonto izao,
Tonio ny rivotra entinao izao valan’aretina izao,
Omeo hery ireo osa ary ary atsaharo ireo karazan’ ady.

Tompo ô , tohano amin’ny fahalemeko aho
Mba ahafako miaina ara-dalana
Amin’ireo fotoam-pahavelomana omenao ahy.
Ao anatin’ny fahatokisana tanteraka fa eo anilako mandrakariva Ianao
Mandram-pahatapitr’izao tontolo izao.

Amen.

[Miara-dalana] Zoma 24 septambra 2021

♦ Fanamasinana ho pretra sy ho diakra, fankalazana ny taom-bolafotsin'ny FFVA, ary fitsofan-drano ireo mpitarika APV : ireo no hanamarika ny ivon'ny fankalazana ny faha-160 taona nitoriana an-kalalahana ny finoana teto Iarivo, amin'ny alahady 26 septambra izao... ♦ Nomarihana tamin'ny faran'ny herinandro teo ny fetin'ny Lakroa Masina, mpiaro ny Aumônerie Catholique Militaire ao amin'ny Arsidiosezin'i Toamasina... ♦ Namoaka ny laharana voalohany amin'ny tahirin-kevitra siantifika "Ilon-tsaina" ny Ivon-teorana Arrupe eny Faravohitra, eo ambany fiahian'ny Fikambanan'i Jesoa...

Tohiny...

Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly

Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.

Tohiny...

Tondrozotran'ny Firohotan'ny Tanora Salezianina

Ny sabotsy 31 jolay 2021 tamin'ny 2 ora sy sasany folak'andro lasa teo, oran'ny Roma, no notanterahana ny fivoriambe nataon'ny tompon'andraikitry ny MSJ (Mouvement Salésien des Jeunes) na Firohotan'ny Tanora Salezianina maneran-tany, izay niarahan'izy ireo tamin'i solontenan'ny pastoralin'ny tanora sy ny mpandrindra an'ity MSJ ity. Araka ny atontan'isa dia nahitana mpandray anjara miisa 130 tamin'ity fivorianam-be ity.

Tohiny...