Hisaorana anie Ilay avy...

Alahady 05 aprily 2020 — Ny nidiran'i Jesoa tao Jerosalema — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 21, 1-11 — Ho antsika, dia nanolo-tena i Kristy hanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia fahafatesana tamin'ny Hazofijaliana. Ho valin'izany kosa, dia nasandratr'Andriamanitra ambony indrindra Izy : ary nomeny Anarana mihoatra ny anarana rehetra.

Tohiny...

Nitohy ny fifanjevoana. I Leva sy i Anja an-kilany manao izay fara tatry ny herin'izy ireo mba hanatrarana ny tanjona dia ny hanapoirana ny marina ao an-tanàna miaraka amin'ny porofo tsy azo hiodivirana, ny andriambaventy sy ny mpanozon-doha miaraka amin'ireo ekipany manohy hatrany ny fifofoana ny ain'i Leva sy i Anja mba tsy hifoteran'ny zava-kendreny, ka sanatria hahavoa azy ireo.

0 : 00