Indro nivoaka hamafy ny mpamafy

Alahady 12 jolay 2020 — Alahady faha-15 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 13, 1-23 — Ny Teninao, ry Tompo, no fahamarinana ; ankamasino amin'ny fahamarinana izahay.

Tohiny...

Natrehan'i Dera ihany koa izany hoe raim-pianakaviana irery ao an-trano : tsy tao avokoa ny vady aman-janany sy ny mpanampy roa fa samy nanana adidy hotanterahana avokoa. Ary ny an'i Dera dia ny miandry trano sy ny mikarakara ny tenany no tsy maintsy atrehany. Teo no nahatsapany fa tsy mandehandeha ho azy amin'izao ny fiainana : mifoha, misakafo, miasa, matory. Dia toy izany hatrany.

Tsy vitan'ny fitaizana zaza ao an-tokantrano ihany fa ny fitaizana azy hatrany am-piangonana, dia nirotsahan'i Dera an-tsehatra mandrakariva. Ary dia nahita sy nahatsapa tokoa, fa tsy zavatra mora akory ny adidy amin'ny fananan-janaka : manomboka amin'ny fitondrana azy any am-bohoka, amin'ny fiterahana, amin'ny fitaizana sy fanabeazana azy.

Nandraman'i Dera natao avokoa izay fanaon'ny renim-pianakaviana amin'ny zazakely, kanefa mandrakariva dia tsy mba ataon'ny raim-pianakaviana. Nisedra olana hatrany nefa izy teo am-panatanterahana izany, saingy tsy kivy fa niatrika lalandava.

Mandrakariva dia nijoro ho raim-pianakaviana mba manana ny maha izy azy i Dera noho ny amin'i Vola hatrany, ka nasehony izany na dia tamin'ny fomba izay tsy ampoizina velively aza, ary na dia tsy tanteraka araka izay naniriny azy aza.

Sous-catégories