Hisaorana anie Ilay avy...

Alahady 05 aprily 2020 — Ny nidiran'i Jesoa tao Jerosalema — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 21, 1-11 — Ho antsika, dia nanolo-tena i Kristy hanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia fahafatesana tamin'ny Hazofijaliana. Ho valin'izany kosa, dia nasandratr'Andriamanitra ambony indrindra Izy : ary nomeny Anarana mihoatra ny anarana rehetra.

Tohiny...

Mifampitafa matetika i Faly sy ny rainy, tsy momba ny orinasan'izy ireo ihany fa momba ny fiainana manontolo mihitsy, ary anisan'izany ny vaovao iray tsy nampoizina, nifona tamin'i rain'i Faly tamin'ny alalan'ny telephone ramatoa Jeanne renin'i Faly, izay misintaka any ampitan-dranomasina. Niangavy an-drainy nefa i Faly ny mba handraisana indray ny reniny hody ao an-trano, satria efa mba mieritreritra izay hitantana azy amin'ny mariaziny rahatrizay.

Nanampy an'i Tsiky hanadino ny fitiavany an'i Faly ny fisian'i Toky eo amin'ny fiainany na dia tsy mampandrimandry ny sainy loatra aza ny fomba fitadiavany vola hivelomana, sy ny fiarahany amin'i Njaka mpiara-miasa aminy. Nekeny tsy sazoka sy tsy niasany saina fotsiny izany.

Nofinofy tsy tanteraka ilay fitia vao nitsimoka dia toa nandrobona sahady niainan'ny mpanoratra sy ilay tovovavy misalotra ny anarana hoe : Claire. Nifarana sahady satria fitiavana voarara tsy azo tanterahana. Tovovavy fofombadin'ny sakaizany ihany ity nahasafononoka vetivety ny fahasambarany. Nifamarafara izy roa fa samy hanatanteraka ny nifanekena : ny mpanoratra ho tia ny vady andefimandriny, ilay tovovavy hanaiky fa hanambady an'i Randria sakaizan'ity olon-tiany tao anatin'ny fotoana voafetra.

Neken'i Tsiky ihany ny hifankatia amin'i Toky. Na izy aza nefa gaga tamin'izany fihetsiny izany. Tafara-dàlana tamin'i Faly i Tsiky ka nateriny tany am-piasana, amin'ny maha mpiara-miasa an'i Tsiky sy Rebeca dia tonga tany amin'i Rebeca ny tatitra, vokatr'izany : nanomboka nikorontana ny sain'i Rebeca.

Sous-catégories