Nanasitrana olona maro i Jesoa ary nampitombo ny mofo

Alarobia 02 desambra 2020 — Herinandro voalohany amin'ny Fiaviana — Evanjely Masina nosoratan'i Matio 15, 29-37 — Tongava, ry Tompo, ary aza ela ; vahao ny fatoran’ny vahoakanao.

Tohiny...

Talata 14 janoary 2020 — Herinandro voalohany mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 1, 21-28 — Ampianaro ahy, ry Tompo, ny làlanao, ary tariho amin'ny làla-mahitsy aho.

Alatsinainy 13 janoary 2020 — Herinandro voalohany mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 1, 14-20 — Sambatra ireo mitana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo tsara sy mahitsy, ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana.

Alahady 12 janoary 2020 — Batemin'i Jesoa — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 3, 13-17 — Nisokatra ny lanitra, àry hoy ny feon'Andriamanitra Ray hoe: Ity ny Zanako malalako indrindra, henoy Izy.

Sabotsy 11 janoary 2020 — Herinandro manaraka ny Epifania — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 3, 22-30 — Ny olona nitoetra tao amin'ny haizina dia nahita fahazavana lehibe; ary ireo izay nitoetra tao amin'ny aloky ny fahafatesana no niposahan'ny mazava.