Tsy tonga hitondra fiadanana Aho...

Alakamisy 22 ôktôbra 2020 — Herinandro faha-29 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 12, 49-53 — Mahatoky ny lahatrao, ry Tompo, ary mafy orina mandrakizay alaovalo.

Tohiny...

Vokatry ny tsy fandraisana andraikitra ataon’ny olon-dehibe ny mahatonga ny tranga mahonena iainan’ny ankizy amin’izao fotoana izao.  Manentana antsika ny Papa François mba hanova io tranga mampalahelo io. Tsy misy na iray aza ho very anjara amin’izany andraikitra izany :  ny tsirairay amintsika, ny firenena. Tohin’ny katesizin’ny Ray masina momba ny fianakaviana miaraka amin’i P. Fenohasina Dorysse Randrianjatovo.

Na inona na inona ny fihevitry ny reny ny amin’ny nahatonga azy nitoe-jaza dia tsodranon’Andriamanitra ny zanaka. Noho izany melohin’ny Papa François ny herisetra ara-batana na ara-moraly atao amin’ny ankizy. Fanazavana ny katesizin’ny Papa François momba ny anjara toeran’ny ankizy iarahana amin’ny Père Fenohasina Dorysse Randrianjatovo.

Tsy tokony hihanona amin’ny fanabeazana sy ny fikolokoloana ny ankizy ny olon-dehibe, fa tokony hianatra ihany koa ny fahatsorana sy fanetren-tena ananan’izy ireny. Arahantsika ny tohin’ny katesizin’ny Papa François, miaraka amin’ny fanazavana ataon’i P. Fenohasina Dorysse Randrianjatovo.

Mametraka tsiahy tsy azo vonoina ao amin'ny tanora ny tenin'ny zokiolona. Ary mankahery azy ireo amin'ny fotoana sarotra. Katesizin'ny Papa François momba ny anjara toeran'ny zokiolona miaraka amin'i P Justolat Rafaralahimboa.