Hisaorana anie Ilay avy...

Alahady 05 aprily 2020 — Ny nidiran'i Jesoa tao Jerosalema — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 21, 1-11 — Ho antsika, dia nanolo-tena i Kristy hanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia fahafatesana tamin'ny Hazofijaliana. Ho valin'izany kosa, dia nasandratr'Andriamanitra ambony indrindra Izy : ary nomeny Anarana mihoatra ny anarana rehetra.

Tohiny...

Manentana ny tanora hifoha amin’ny fahafatesana ara-panahy, ara-kolotsaina, ara-piaraha-monina ny Papa François, amin’ny hafatra ho an’ny Andro Maneran-tany ho an’ny Tanora amin’ity taona 2020 ity, izay nampitondrainy ny loha-teny hoe : "Ry zatovo, izaho mandidy anao, mitsangàna !" (Lk. 7,14).

Nandray anjara lehibe tamin’ny fampivoarana ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly teto Madagasikara ny Fikambanan’i Jesoa, tamin’ny taonjato faha-19. Anarana tsy azo adinoina amin’ireo misionera zezoita frantsay tamin’izany i P. Dalmond, P. Jouen, P. Cazet, P Finaz. Na dia teo aza ny olana nosedraina tamin’ny fifanoheran’ny anglisy sy frantsay, ny katolika sy ny protestanta izay fivavahan’ny mpitondra fanjakana tamin’izany, dia tsy nahasakana ny fitombon’ny kristianina katolika izany noho ny ezaka nataon’ireo misionera zezoita sy lasalianina.

Nafantoky ny Papa François tamin’ny fibanjinana ny Misterin’ny fijalianan’ny Tompo sy ny fitsanganany ho velona ny hafatra ho an’ny Karemy amin’ity taona 2020 ity. Mistery izay fototry ny fiainana maha-kristianina. Hafatra nampitondrainy ny lohateny hoe : "Mihanta aminareo amin’ny anaran’i Kristy izahay : mihavàna re amin’Andriamanitra ianareo !"(2 Kor 5, 20).

Manentana ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana ny Papa François mba hanome lanja ny asany, ka hifikitra amin'ny "eny" ho an'ny aina. Nankahery ireo vesaran'ny aretina izy hitoky amin'i Jesoa-Kristy, famindram-po sy fankaherezana. Nivoitra ireo ao amin'ny hafatry ny Papa François ho an'ny fankalazana ny andro eran-tany faha-28 ho an'ny marary, ankalazaina ny 11 febroary 2020.