Ny fahasalamana no voalohan-kerena ary ambara fa tototry ny zavatra rehetra. Inona no tanjona ara-pahasalamana? Ny famaritana ny tanjona ara-pahasalamana dia antoka iray hatrarana sy havitàna zavatra iray, noho izany dia zava-dehibe ny hanana fahasalamana : Fahasalaman'ny vatana, saina, fo, fanahy... 

Ny tanjona sy ny tarigetra dia samy hafa mihitsy. Ny fiainana dia misy dingana marobe hanatrarana tanjona iray na maromaro. Ny tanjona dia faniriana zavatra tiana ho tratrarina ary mety ho tratra. Ny tarigetra kosa dia filamatra izany hoe faniriana zavatra tsara tiana sy ezahina hiainanana andavanandro. Ny teknika dia fomba entina hanatanterahana ny asa, izay azo ianarana ary azo hiombonana. Ny Paik'ady dia vokatry ny haranintan-tsain'ny tsirairay ary mampisongadina ny maha izy  azy...

Ny dingana ho amin'ny fanatrarana ny tanjona eo amin'ny fiainana dia miainga amin'ny paikady toy ny fananana toetra tsy manjehy ny andro ho lava, ny famaritana tsara sy mazava izay hatao, hiainana ilay teny hoe : Aza mihetsika aloha fa mialohan'ny hiaingàna dia fantaro hoe ho aiza ianao...

Ny atao hoe fanabeazana : dia fikoloina hahatonga ny olona iray ho olombanona izany mikolo ny maha olona, fampivelarana ny vatana, ny saina ary ny fanahy. Ny endrika hamantarana fa nahazo fanabeazana : olona tia mandray andraikitra, mendrika ara-pitondran-tena, manaja ny tenany sy ny hafa. Ny tompon'andraikitra amin'ny fanabeazana dia ny ray aman-dreny no voalohany indrindra, ny mpampianatra, ny fiaraha-monina hotronon'ny haino aman-jery, ary farany dia ny fiangonana. Ny antony mbola mahamaro ny herisetra : Tsy ampy ny fanabeazana sy ny fiomanana ny tanora hirotsaka amin'ny sehatry ny fanambadiana, ny tahan'ny fahantrana. Tsy ampy intsony ny fifandraisana eo amin'ny Ray aman-dreny sy ny zanaka. Mahery vaika ny fanatontoloana sy ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina...

Ny rariny ho fampivoarana ny marefo

Arahanao amin'ny rakitsary eto ny firarian-tsoa avy amin'i Mgr Désiré Tsarahazana. "Raha tiantsika ny ho sambatra, dia tsy maintsy mampanjaka ny marina isika", hoy i Mgr Désiré Tsarahazana tamin’ny firarian-tsoa nataony ho an'ny Malagasy amin’izao Noely izao. Tia antsika rehetra tsy an-kanavaka Andriamanitra, noho izany dia tokony hifanaja sy hanampy ary hiaro ireo marefo indrindra.

Tohiny...

Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly

Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.

Tohiny...

Entanin'ny fanantenana isika

Nivoaka tamin'ny 29 desambra 2020 ny fanazavana ofisaly ny teny fanentanan'i P. Ángel Fernández Artime, Recteur Majeur, ho an'ny taona 2021, mitondra ny lohateny ho : "Entanin'ny fananteanana isika : indro havaoziko ny zavatra rehetra" (Ap 21,5). Efa  nadika amin'ny fiteny dimy samihafa izy io: italianina, anglisy, espanola, portogey ary frantsay.

Tohiny...