Nohitsakitsahin’ny Jentily i Jerosalema...

Alakamisy 26 nôvambra 2020 — Herinandro faha-34 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 21, 20-28 — Miandrandrà, ka asandrato ny lohanareo; fa efa akaiky ny fanavotana anareo.

Tohiny...

Endrika tena maha Malagasy ifotony tokoa ny fifanampiana, toy ny fifanomezan-tanana, tan-tsoroka, valin-tanana ary ny tana-maro. (18-12-2019)

Ilaina ny mitady fotoana manokana ho an'ny mpivady sy ho an'ny ireo izay akaiky anao,indrindra eo amin'ny ankohonana, mba hifamerenan'ny fifandraisana am-po aminao sy ireo manodidina anao. (11/12/2019)

Tsy azo sarahana ny tambazotra eo amin'ny fiainan-tokantrano sy ny fiainam-pirenena satria ny ao amin'ny tokatrano no fiaingan'izany voalohany, koa Zo ny maha olom-pirenena ary mitaky adidy tsy hifampizaranao amin'ny olon-kafa. (04-12-2019)

Rahefa miresaka fahavanonana dia tsy azo hadinoina ny kolontsaina sy ny kolompiaraha-monina, fototra izay fanajana avy amin'Andriamanitra. (18-10-2019)