Alarobia 15 septambra 2021 — Masina Maria Virjiny, nijaly sy vonton'alahelo — Sambatra ianao, ry Maria Virjiny, ilay nandray ny fandresen'ny Martiry teo ambany Hazofijalian'ny Tompo tsy nisy fahafatesana — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 19, 25-27

Vao avy nankalaza ny Fanandratana ny Hazofijaliana isika omaly. Anio kosa i Masina Maria nijaly sy vonton’alahelo mijoro eo am-pototry ny Hazofijaliana no asain’ny Fiangonana banjinintsika. Nahoana tokoa moa no tsy ho vonton’alahelo ity Reny mahita ny Zanany mijaly, mifantsika eo amin’ny Hazofijaliana, mangotika tokoa ny kibo nitoerana. Araka ny Evanjely nohenointsika teo, tsy i Maria Reniny ihany no nijoro teo am-pototry ny Hazofijaliana, fa teo koa i Joany, mpianatra malalan'i Jesoa. Tsy nisaraka tamin'i Jesoa izy ireo na dia tao amin’ny fahoriana mangidy aza. Raha dinihina amin’ny saina tsy miangatra izany, angamaba tsy ho vitantsika satria mafy loatra raha samy fahoriana. Kanefa eo anatrehan’ny sarotra sy ny manahirana no ilana ny finoana. Ao aorian’ny Zoma Masina, misy hasambarana tsy hay lazaina omanin’Andriamanitra ho an’izay tia Azy. Noho izany ny fitiavana no mibaiko ny fiainana.

Ezaka tokony ataontsika, amin’ny maha kristianina antsika, ny miombom-pijaliana amin’ireo olona ianjadiam-pahoriana, toy ny niombonan'i Masina Maria sy ilay mpianatra malalany tamin'i Jesoa nifantsika teo amin’ny Hazofijaliana. Endrik’Andriamanitra izy ireny ary zandrin'i Jesoa. Maro ny ao anatin’ny tsy fahasalamana, ny miaina ny fahantrana toy ny tsy fahampian-tsakafo na kere, ao ireo voahenjika noho ny fijoroana amin’ny fahamarinana sy ireo endrika maro isehoan’ny fijaliana iaretana eto an-tany. Ireny rehetra ireny no isehoan’ny fijaliana ka mampitodika an'i Masina Maria nijaly teo am-pototry ny Hazofijaliana. Na izany na tsy izany anefa, misy vidiny ny fijaliana iaretana rehefa haintsika ny manakambana azy amin’ny fijalian'i Kristy, ka na eo aza ny fangirifiriana, tsy mahafoana ilay hafaliana ao anaty izany, dia ilay hafaliana vokatry ny fiombonana aina amin'i Kristy. Amen.

[Miara-dalana] Zoma 24 septambra 2021

♦ Fanamasinana ho pretra sy ho diakra, fankalazana ny taom-bolafotsin'ny FFVA, ary fitsofan-drano ireo mpitarika APV : ireo no hanamarika ny ivon'ny fankalazana ny faha-160 taona nitoriana an-kalalahana ny finoana teto Iarivo, amin'ny alahady 26 septambra izao... ♦ Nomarihana tamin'ny faran'ny herinandro teo ny fetin'ny Lakroa Masina, mpiaro ny Aumônerie Catholique Militaire ao amin'ny Arsidiosezin'i Toamasina... ♦ Namoaka ny laharana voalohany amin'ny tahirin-kevitra siantifika "Ilon-tsaina" ny Ivon-teorana Arrupe eny Faravohitra, eo ambany fiahian'ny Fikambanan'i Jesoa...

Tohiny...

Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly

Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.

Tohiny...

Tondrozotran'ny Firohotan'ny Tanora Salezianina

Ny sabotsy 31 jolay 2021 tamin'ny 2 ora sy sasany folak'andro lasa teo, oran'ny Roma, no notanterahana ny fivoriambe nataon'ny tompon'andraikitry ny MSJ (Mouvement Salésien des Jeunes) na Firohotan'ny Tanora Salezianina maneran-tany, izay niarahan'izy ireo tamin'i solontenan'ny pastoralin'ny tanora sy ny mpandrindra an'ity MSJ ity. Araka ny atontan'isa dia nahitana mpandray anjara miisa 130 tamin'ity fivorianam-be ity.

Tohiny...