Alahady 2A

Alahady. Herinandro faharoa amin'ny Fiaviana

Mibebaha fa efa akaiky ny Mesia.
Image is not available

Indro tamy hanavotra ny firenen-drehetra ny Tompo, ry vahoakan’i Siona ; hampanakoako ny feony be voninahitra Izy ary ho dibon-kafaliana. (Izaia 30, 19. 30)

Alatsinainy 2A

Alatsinainy. Herinandro faharoa amin'ny Fiaviana

Mibebaha fa efa akaiky ny Mesia.
Image is not available

Aza mitebiteby intsony fa ho avy ny Mpanavotra antsika. (Izaia 35, 4)

Talata 2A

Talata. Herinandro faharoa amin'ny Fiaviana

Mibebaha fa efa akaiky ny Mesia.
Image is not available

Indro avy ny Mpanjaka, Tompon’ny tany, ary izy no hanafaka antsika amin’ny jiogam-panandevozana.

Alarobia 2A

Alarobia. Herinandro faharoa amin'ny Fiaviana

Mibebaha fa efa akaiky ny Mesia.
Image is not available

Ho avy ny Tompo ary tsy ho ela intsony, hiseho amin’ny firenena rehetra Izy, dia hampiharihary izay nafenin’ny haizina. (Hab. 2, 3 ; 1 Kor. 4, 5)

Alakamisy 2A

Alakamisy. Herinandro faharoa amin'ny Fiaviana

Mibebaha fa efa akaiky ny Mesia.
Image is not available

Ho revon-kafaliana ao amin’ny Tompo aho, ary hiravoravo amin’Andriamanitra ny foko, satria noravahany fitafiana mahavonjy aho, noetràny fahamarinana toy ny ampakarina miraratra amin’ny haingo sarobidy. (Izaia 61, 10)

Zoma 2A

Zoma. Herinandro faharoa amin'ny Fiaviana

Mibebaha fa efa akaiky ny Mesia.
Image is not available

Avia, ry Tompo, vangio am-piadanana izahay, mba hifalianay amin’ny fo lavorary !

Sabotsy 2A

Sabotsy. Herinandro faharoa amin'ny Fiaviana

Mibebaha fa efa akaiky ny Mesia.
Image is not available

Akaiky ny andron’ny Tompo, indro Izy fa ho avy hamonjy antsika.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Alakamisy 6 ôktôbra 2022 — Herinandro Tsotra fahafito amby roapolo Mandavantaona — Manantena ny Tompo ny fanahiko, miandry ny teniny aho — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 11, 5-13

Raiamandreny Andriamanitra, ilaina ny fifandraisana aminy. Mitsinjo ny zanany rehetra. Izay maniry handova ny fiainana mandrakizay dia tsy maintsy miezaka hahalala azy. Hoy i Masindahy Joany hoe ny vavaka tena izy dia ny fiezahana hahalala bebe kokoa an’Andriamanitra mba hahafahana manahaka azy amin’ny famindram-pony sy ny fahalavorariany faratampony.

Fantantsika ihany koa fa tsy mifidy olon-kasoavina Andriamanitra. Ka nahoana ary no ilaina ny mivavaka aminy. Inona no hilana ny mangataka aminy hanaovana lemozy handondomana. Ireto fanoharana ireto no manampy antsika amin’izany ka hodinihintsika tsirairay. Ilaina tokoa ny mivavaka :

Voalohany "ilay sakaiza manelingelina" (Lk 11, 5-13). Mamporisika antsika hanao ankisisika amin’ny fivavahana. "dondomy dia ho vohaina ianareo". Raha maharitra mivavaka toy izany dia ny Ray no hanome izay rehetra ilain’ilay olona ary ny Fanahy Masina no tompon’ny fanomezana rehetra. Faharoa, fanoharana momba "ilay vehivavy mananontena manelingelinina" (Lk 18, 1-8), ireo toetra ilaina amin’ny fivavahana no asongadin’io, tsy maintsy mivavaka lalandava sy amim-paharetana ary amim-pinoana. "Kanefa ny zanak’olona rehefa hiverina moa mba hahita finoana ety ambonin’ny tany va izy ?". Fahatelo "ilay Farisianina sy ilay poblikana" (Lk 18, 9-14). Ny fanetren-tenan’izay mivavaka : "Andriamanitra ô, mamindra fo amiko fa mpanota aho". Ary dia noraisin’ny Fiangonana ho vavaka fifonana mandraka ankehitriny io (Kyrie eleison na hoe Tompo ô, mamindra fo aminay).

Mora ho antsika ny mahazo ny hevitry ny fivavahana nampianarin’I Jesoa antsika raha miaina ny maha zanaka isika amin’ny vavaka sy ny asa ataontsika. Ny zanany dia hidodododo hisahirana sy hampisahirana ny hafa mba hananan’ny olon-drehetra ny fianana. Hatramin’ny mamanton’alina aza. Ary tsy misy afa-tsy izy Andriamanitra izay efa matory no hifoha hanome ny tenany satria izy no mofon’ny fiainana, ireo izay mino azy dia tsy afaka hangataka any an-kafa fa aminy irery no hany azo antoka indrindra.

Alaim-panahy ny sasany amintsika hihevitra fa fo vato no hasetrin’Andriamanitra ny mofo angatahintsika. Tsy misy izy hoy izy ireo matoa tsy mamonjy anay amin’izao fahantrana sy hanoananay izao. Izy anefa no ilay Ray manome hanina ara-potoana ny zava-drehetra sy tsy manao zara vilana araka ny voalazan’ny Salamo (145, 9-15). Tsy Andriamanitra no tsy manome fa isika olombelona no tsy mifampizara. Alaim-panahy koa ireo tsy mpino hihevitra fa mpametsifetsy Andriamanitra, ny fanaovantsika lemozy amin’ny vavaka no ahafahantsika mahalala fa tsy manolo-bato mafana ny zanany izy. Alaimpanahy koa hihevitra fa manome maingoka Andriamanitra, ny maingoka dia mba zava-manan’aina ihany koa saingy mitondra poizina mahafaty. Kanefa i Jesoa maty sy nitsangan-ko velona no ahafahana mandresy amin’ny tahotra ny fahafatesana, izy ilay loharanon’ny fiainana sy fahasambarana.

Roso tokoa ny diantsika izao, mizotra mankany amin’izy Tompo, handray ilay mofo velona isan’andro mba hahatonga antsika koa ho sakafo sy aim-panahy ho an’ny hafa izay mpiara-belona amintsika.

Tompo ô, ataovy mahery fo lalandava izahay hidodododo ao aminao amin’ny fivavahana sy finoana anao ilay velona sy manjaka amin’ny taona rehetra mandrakizay. Amen.

[Miara-dalana] Alatsinainy 5 desambra 2022

♦ Mbola manavao ny fanantenana ataony, mba hanohizana ny vavaka ho an'ny fangatahana ny hanandratana ho olomasina an'i Victoire Rasoamanarivo, ny raiamandreny eo anivon'ny Eglizy Katôlika eto Madagasikara... ♦ Kristianina manodidina ny 1800 no niatrika ny fihatahana masina tao amin'ny Distrikan'i Brickaville, Kaominina Andovoranto, izay toerana nahafatesan'i Mgr Henri de Solages... ♦ Hofaranana ny 15 hatramin'ny 17 desambra 2022, ny fankalazana ny faha-60 taona niorenan'ny Lycée Catholique Sainte Chantal, Soanierana...

Tohiny...

Fitiavana sy famonjena

Hafaliana lehibe ny Noely satria ny fitiavan'Andriamanitra no tonga amintsika, hoy i P. Bizimana Innocent, Lehiben'ny Fikambanana Salezianin'i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice, tamin'ny firarian-tsoan'ny Noely 2021. Tonga ny famonjena izay midika tsy faharahavan'ny fiainana. Io fitiavana sy famonjena io no irariana hanjaka ao amin'ny fiainantsika, ka hifanampy mba hiainan'ny fiadanana sy ny fandriampahalemana.

Tohiny...

Zatti, rahalahinay

Ny horonan-tsary "Zatti, notre frère" (Argentina, 2020) dia manoritsoritra ireo vanim-potoana tena sarotra teo amin'ny fiainany. Tao Viedma no nitranga ny tantara tamin'ny taona 1941 : 60 taona i Zatti ary noterena handao ilay toeram-pitsaboana izay nikatrohany amam-polo taonany maro. Fitsapana mivaivay ho an'ny finoany sy ny herim-pony izany.

Tohiny...