05 aogositra — Teraka tany Ecosse i Masindahy Abel, mpitoka-monina bénédictin izy io, na dia teo aza ny toe-panahy tsara nananan’i Abel dia maro ireo nihetraketraka sy nanararoatra izany.

Tsiahivina mantsy fa tamin’io fotoana niainan’i Abel io no nanjakazakan’i Charles Martel indrindra fa ny fanararaotany ny fampiasana sy ny fakana ny fananan’ny Fiangonana. Ka ny ataony amin’izany dia ny manendry pretra avy amin’ny trano fitokana-monina sy eveka izay azony langolangoina izy ka ireo pretra sy eveka ireo no mifampisasaka aminy amin’ireo fananana sy vola miditra ao amin’ny Fiangonana. Te hanova izany fomba rehetra izany i Pépin le Bref zanak’i Charles Martel ka nanendry an’i Abel mpitoka-monina tao Lobbes tao Belgique mba ho eveka tao Reims, ilay eveka nodimbiasan’i Abel anefa tsy namela azy hiaina sy hanao ny asany nandritra ny telo taona, ka vizaka sy tofoka i Abel. Lasa izy nisintaka tany amin’ny trano fitokana-monina. Ny vavaka no natolony ho an’ny Fiangonana namenoany izay rehetra tsy azony atao sy tsy vitany nandritra ny naha eveka azy.

Fa tsara ihany koa ny hahalalantsika fa misy ihany koa ny Abel ao amin’ny tantaram-pamonjena. Tsy iza izany fa i Abel, zanaka faharoa an’i Adama sy i Eva, novonoin’i Kaina zokiny izy io noho ny fialonan’io zokiny io ny fitiavan’Andriamanitra azon’i Abel zandriny.

[Miara-dalana] Alatsinainy 8 aogositra 2022

♦ Miisa roa amby telopolo ireo diakra nohamasinina ho pretra tao amin'ny Diôsezin'Antsirabe tamin'ny sabotsy 6 aogositra 2022, fankalazana ny niovan'ny Tompo tarehy... ♦ Tao amin'ny Diôsezin'Ambositra dia dimy ireo nohamasinina ho pretra ary fito ireo nohamasinina ho diakra... ♦ Telo mirahavavy ireo masera, avy ao amin'ny fikambanana Filles de Marie Auxiliatrice, nanonona ny voady mandrakizay tany Betafo, Diôsezin'Antsirabe, toerana izay iasan'izy ireo...

Tohiny...

Fitiavana sy famonjena

Hafaliana lehibe ny Noely satria ny fitiavan'Andriamanitra no tonga amintsika, hoy i P. Bizimana Innocent, Lehiben'ny Fikambanana Salezianin'i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice, tamin'ny firarian-tsoan'ny Noely 2021. Tonga ny famonjena izay midika tsy faharahavan'ny fiainana. Io fitiavana sy famonjena io no irariana hanjaka ao amin'ny fiainantsika, ka hifanampy mba hiainan'ny fiadanana sy ny fandriampahalemana.

Tohiny...

Am-pitiavana ny zavatra rehetra

Natolotr'i P. Angèl Artime Fernandez, Lehiben'ny Fikambanana salezianina maneran-tany, amin'ity horonan-tsary ity ny teny fanentanana ho an'ny taona 2022, nampitondrainy ny lohateny hoe : "Ataovy am-pitiavana ny zavatra rehetra, ialao ny an-tery". Hevi-dehibe, izay ifandraisan'i Masindahy François de Sales sy i Don Bosco no hazavainy amin'izany : ialao ny an-tery, Andriamanitra ao amin'ny fon'olombelona, ny fiainana ao amin'Andriamanitra, ny halemem-panahy sy toetra maha-te ho tia eo amin'ny fifandraisna, ny Fitiavana tsy misy fepetra sy tsy misy fetra, ny maha zava-dehibe ny fitantanana am-panahy, am-pitiavana ny zavatra rehetra.

Tohiny...