Nanokana roa andro nikaonan-doha momba ny fijery tantsaha niompana amin'ny dingana fanohanana an'ireo tanora hisehatra amin'ny famokarana eny ambanivohitra ny tambazotra Sendikan'ny Orina Ambanivohitra na ny Réseau SOA.

 Atrik'asa natao ny 26 sy ny 27 jolay 2022 teny Ilafy, Antananarivo-Avaradrano niadian-kevitra momba ny fahombiazana sy ny madilana mila hotentenona amin'ny tohana ataon'ny tambazotra SOA sy ny mpiara-miombon'antoka aminy amin'izay fanohanana ny tanora, indrindra fa ireo nahavita fihofanana amin'ny famokarana ara-pambolena sy ny eny ambanivohitra, izay niainga tamin'ny fanadihadiana natao.

Nandray anjara ny tantsaha mpitarika fikambanana ao amin'ny tambazotra SOA, ireo tanora niofana sy nahazo tohana amin'ny seha-pamokarana sy ireo nofanina ho tompon'andraikitra any amin'ny fikambanana atsy ho atsy, ny teknisiana, ireo mpisehatra amin'ny fampandrosoana. Nitondra fanazavana momba izay tohana amin'ny tanora izay koa ny tompon'andraikitra ao amin'ny ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana.

Nomena sehatra misimisy kokoa momba ny fijeriny izay tohana ho azy ireo izay ny tanora nandritra ny roa andro. Mazava ny antony sy ny tanjona kendrena hoy ny filohan'ny Tambazotra SOA, Razafimbololona Angeline. Raha tsy ampiasaina ny fahalalana noratovina tamin'ny fiofanana dia zava-poana ihany no nanaovana izany hoy izy.

Nahafan'ireo tanora namosaka ny heviny amin'ny sehatr'asa ataony ny fikaonan-doha nokarakarain'ny tambazotra Sendikan'ny Orina Ambanivohitra na Réseau SOA. Nivoitra tamin'ny hevitra naroson'izy ireo ny fanatevenana ny fiofanana omena azy. Tsy ampy, mila ampiana ny enti-manana amin'ny fampandehanana ny tetik'asa aorian'ny fiofanana arahana hoy ireo tanora.

[Miara-dalana] Alatsinainy 8 aogositra 2022

♦ Miisa roa amby telopolo ireo diakra nohamasinina ho pretra tao amin'ny Diôsezin'Antsirabe tamin'ny sabotsy 6 aogositra 2022, fankalazana ny niovan'ny Tompo tarehy... ♦ Tao amin'ny Diôsezin'Ambositra dia dimy ireo nohamasinina ho pretra ary fito ireo nohamasinina ho diakra... ♦ Telo mirahavavy ireo masera, avy ao amin'ny fikambanana Filles de Marie Auxiliatrice, nanonona ny voady mandrakizay tany Betafo, Diôsezin'Antsirabe, toerana izay iasan'izy ireo...

Tohiny...

Fitiavana sy famonjena

Hafaliana lehibe ny Noely satria ny fitiavan'Andriamanitra no tonga amintsika, hoy i P. Bizimana Innocent, Lehiben'ny Fikambanana Salezianin'i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice, tamin'ny firarian-tsoan'ny Noely 2021. Tonga ny famonjena izay midika tsy faharahavan'ny fiainana. Io fitiavana sy famonjena io no irariana hanjaka ao amin'ny fiainantsika, ka hifanampy mba hiainan'ny fiadanana sy ny fandriampahalemana.

Tohiny...

Am-pitiavana ny zavatra rehetra

Natolotr'i P. Angèl Artime Fernandez, Lehiben'ny Fikambanana salezianina maneran-tany, amin'ity horonan-tsary ity ny teny fanentanana ho an'ny taona 2022, nampitondrainy ny lohateny hoe : "Ataovy am-pitiavana ny zavatra rehetra, ialao ny an-tery". Hevi-dehibe, izay ifandraisan'i Masindahy François de Sales sy i Don Bosco no hazavainy amin'izany : ialao ny an-tery, Andriamanitra ao amin'ny fon'olombelona, ny fiainana ao amin'Andriamanitra, ny halemem-panahy sy toetra maha-te ho tia eo amin'ny fifandraisna, ny Fitiavana tsy misy fepetra sy tsy misy fetra, ny maha zava-dehibe ny fitantanana am-panahy, am-pitiavana ny zavatra rehetra.

Tohiny...